Vejledning på skolerne


Vores uddannelsesvejledere er på skolerne for at støtte eleverne i at træffe gode uddannelsesvalg, der hænger sammen med interesser, evner og muligheder.


På nogle skoler er vejlederne der på faste ugentlige dage, og på andre skoler aftaler man det løbende.


Vejledningen samarbejder med skolen målrettet på, at alle elever efter 9. eller 10. klasse bliver uddannelsesparate, dvs. at eleven har de personlige, sociale og faglige forudsætninger til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.