Ungdomsuddannelser


Få styr på mulighederne efter 9. eller 10. klasse. Se tegnefilmen med Sarah, Felix og Bilal og find ud af, hvilke uddannelser, du synes lyder spændende. 


Se mere om de forskellige muligheder her

FGU


FGU - også kaldet - Den Forberedende Grunduddannelse - er en uddannelse, der  forbereder dig på at kunne starte på en ungdomsuddannelse eller job. 


Gymnasiale uddannelser


De fire gymnasiale uddannelser HHX, HTX, STX og HF har en del til fælles, men de har samtidig hver deres profil og fokusområder. Alle fire forbereder dig til at søge ind på en videregående uddannelse.


STU


STU også kaldet - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - henvender sig til unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Selv ikke, hvis der ydes specialpædagogisk støtte.

Erhvervs-uddannelser


Der er over 100 forskellige erhvervs-uddannelser – kaldet EUD. Du har skoleperioder på en erhvervsskole og en læreplads i en virksomhed. Uddannelserne giver adgang til både job og videregående uddannelser. Du kan også kombinere EUD med gymnasiale fag, det kalder vi EUX!


Ungdomsuddannelserne i Næstved Kommune