UPV 

(Uddannelsesparathedsvurdering)
Vurderingen er en proces, der indledes i 8.klasse og fortsætter til afslutningen af 9. eller 10.klasse.

Det er dine lærer og uddannelsesvejleder, der ser på dine faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Derudover ser vurdering også på de praksisfaglige forudsætninger.


Hvem

Alle elever skal have en vurdering af deres uddannelsesparathed.

   

Hvordan

Skolen laver vurderingen i samarbejde med vejleder i uddannelsesvejledningen


Hvad

Vurderingen retter sig mod de 3 kategorier af ungdomsuddannelser

  • EUD/EUX
  • HHX/HTX/STX
  • HF

Hvorfor

For at støtte op om en god overgang til ungdomsuddannelsen og for at vi kan have fokus, der hvor der er et behov.

Hvornår

Proceccsen påbegyndes, når man starter i 8. klasse og fortsætter løbende frem mod, at man starter sin ungdomsuddannelse.


Læs mere om UPV

på UG.DKUPV Tidsplan

Senest 1. dec.: Deadline for UPV

Skolen skal have overført elevernes standpunktskarakterer samt vurdering af forudsætninger til optagelse.dk   

5. dec.: UPV er synlig på minuddannelse

Skolens kontor meddeler forældre og elever, at foreløbig resultat af vurderingen til de 3 uddannelsesretninger er synlige på minuddannelse 

Senest 10. jan.: UPV sammenholdt med ønske

Uddannelsesvejleder skal være færdig med helhedsvurderingerne, hvor elevers uddannelsesønske skal sammenlignes med deres uddannelsesparathedsvurderingerne

15. jan.: Besked om UPV til forældre og elever

Skolen sender besked til alle forældre omkring resultatet af parathedsvurderingen

15. jan. - 1. marts: Samtaler

Der afholdes samtaler og laves aftaler om skole- og vejledningsindsats for de 8. klasseselever som foreløbigt ikke er erklæret parate til deres ønskede uddannelsesretning

Senest 25. maj: Endelig vurdering

Alle elever på 9. og 10. årgang, skal have revurderet deres personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger og de afsluttende standpunktskarakterer skal overføres til optagelse.dk

Uddannelsesvejleder afslutter helhedsvurderingerne, som sendes via optagelse.dk

Senest 25. juni: Ny vurdering

Alle elever på 8. årgang skal have revurderet deres personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger og de afsluttende standpunktskarakterer overføres til optagelse.dk